Kako odabrati vitrinu za slastice

Da bi odabrali optimalnu opremu potrebno je znati odgovore na sljedeća pitanja:

 

Koje proizvode želim izlagati u vitrini?

U vitrinama se najčešće izlažu kolači, sladoled, čokolada i praline, pizza i bureci, gotova jela te o tome ovisi koju tehnologiju odabrati.

 

Na kojoj temperaturi se čuvaju kolači?

Za kolače se koristi hlađena vitrina +4/+6°C. Bitno je procijeniti po tipu kolača je li vam odgovara ventilirano ili statičko hlađenje. 

 • Ventilirano brže hladi ali brže i isušuje kolače, ako imate vitrinu s više polica moguće ih je sve hladiti
 • Statičko sporije hladi, sporije isušuje kolače te hladi samo osnovnu etažu, police nisu hlađene

 

Na kojoj temperaturi se izlaže sladoled?

Za sladoled se koristi hlađena vitrina -14/-20°C. Ova vitrina zahtjeva najnapredniju tehnologiju te ćemo se više pozabaviti u daljnjem tekstu.

 

Na kojoj temperaturi se izlaže čokolada?

Za čokoladu i praline se koristi posebna tehnologija s regulacijom vlage. Temperatura čuvanja čokolade je od 14°C do 18°C te maksimalna vlažnost zraka do 40%.

 

Na kojoj temperaturi se izlažu pizze i bureci?

Za pizze i bureke koristimo grijane vitrine do 70°C gdje se grije ploča na kojoj se izlažu proizvodi. Za gotova jela se koristi bain marie tehnologija gdje su posude sa hranom ispod grijane toplom vodom.

 

Koja je razlika između samostojeće vitrine ili vitrine u kompoziciji?

Ako prodajete samo jednu vrstu proizvoda onda trebate samostojeću vitrinu. U slučaju da prodajete velike količine proizvoda onda je moguće spojiti više vitrina jednu na drugu da se poveća kapacitet. Isto tako je moguće kombinirati sve tipove vitrina koje se spajaju u kompoziciju pa možete imati npr. kompoziciju od 3 vitrine gdje prodajete sladoled, kolače i pizze.

 

Koje su vrste kompresora za hlađenje?

Izbor kompresora je jedan od najbitnijih pri izboru vitrina. Za rashlad sladoleda se koriste: hermetički ili poluhermetički, unutarnji ili vanjski, sa zračnim ili vodenim hlađenjem.

 

Što su unutarnji a što vanjski kompresori?

Unutarnji kompresori se nalaze unutar vitrine, koriste se za samostojeće vitrine i vitrine na kotačima, vitrina s unutarnjim kompresorom ima veću fleksibilnost, ali i moguću povećanu razinu buke i topline iz vitrine. 

Vanjski kompresori se postavljaju na udaljeno mjesto do 20 m od vitrine, odvojeni su te ne proizvode buku i toplinu unutar objekta. Vanjski kompresori su najbolji izbor kada postavljamo vitrine u kompoziciju koje će biti fiksne.

 

Koje su vrste hlađenja kompresora?

 • zračno hlađenje koristimo do 30°C ambijentalne temperature, nusproizvod je povećano zagrijavanje prostora oko vitrine.
 • tropikalizirano hlađenje je pojačano zračno hlađenje,preporučuje se u uvjetima iznad 30°C ambijentalne temperature, koristimo ga najčešće u vanjskim prostorima.
 • zračno vodeno hlađenje, kompresor radi na zračno hlađenje do 30°C, iznad toga se uključuje vodeno hlađenje. 
 • vodeno hlađenje, koristimo kod većih ambijentalnih temperatura, smanjena količina buke, nusproizvod je povećana potrošnja vode. 

 

Koja je razlika između hermetičkih i poluhermetičkih kompresora?

Hermetički kompresori imaju manju snagu pa se većinom koriste za kolače ili manje vitrine za sladoled, kod većih vitrina za sladoled se koriste 2 hermetička kompresora.

Poluhermetički kompresori se koriste kod profesionalnih vitrina za sladoled i za vanjske kompresore gdje je potrebna veća snaga. Pouluhermetički kompresor je nešto bučniji od hermetičkog.

 

Koliko isparivača (hladnjaka) ima vitrina za sladoled?

Ovisno o kategoriji vitrine. Kod ulaznih modela se nalazi 1 isparivač, a kod profesionalnih vitrina su obično 2 isparivača.

 

Kako se otapa led sa isparivača?

Kod vitrina za sladoled dolazi do nakupljanja leda na isparivačima zbog vlage u zraku. Kada led popuni šupljine u isparivaču zrak ne može proći u gornji dio vitrine te se sladoled otopi. Zbog toga se koristi otapanje vitrine koje može biti:

 • grijačem
 • vrućim plinom, 
 • invertnim ciklusom

 

Koliko traje otapanje vitrine?

Otapanje traje do 20 min te je jako bitno da se završi što prije da se očuva kvaliteta sladoleda u vitrini. Pri tome je invertni ciklus najbolja opcija te se najčešće koristi u profesionalnim vitrinama.

Automatsko otapanje je tvornički podešeno na svakih 8 sati dok se ručno otapanje može napraviti prema potrebi.

 

Gdje odlazi voda od otopljenog leda?

Postoje 2 rješenja za odvod vode:

 • posuda za kondenzat,  nalazi se unutar vitrine,voda unutar posude isparava  pomoću električnog zagrijavanja posude, koristi se kada nema sifona u blizini
 • odvod kondenzata u sifon, postavljen ispod vitrine, koristimo ga kada je vitrina fiksna

 

Mogu li se na vitrinu ugraditi kotači?

Kotači se ugrađuju na samostojeće vitrine, nije moguće ugrađivanje kotača na vitrine koje se nalaze u kompoziciji. 

 

Može li se sladoled čuvati preko noći u prodajnoj vitrini?

Sladoled nije preporučljivo čuvati u vitrini preko noći već ga je potrebno izvaditi u čuvar sladoleda koji će zadržati kvalitetu proizvoda na najvišoj razini.

 

Koja stakla se koriste na vitrinama? 

Sva stakla na vitrinama trebaju biti temperirana (kaljena) da u slučaju pucanja ne mogu nikoga ozlijediti. Osim toga zbog velike razlike u temperaturi unutar i izvan vitrine stakla trebaju biti grijana da ne dolazi do zamagljivanja te nemogućnosti da se proizvod vidi.

Ulazni modeli vitrina koriste jednostruka stakla a profesionalni dvostruka stakla koja imaju veću sposobnost izolacije.

 

Koja se rasvjeta koristi unutar vitrina?

U prošlosti se koristila neonska rasvjeta dok je sada standard LED rasvjeta zbog manjeg zagrijavanja prostora i niže potrošnje struje.

 

Koja je razlika između rolete i pleksiglas kliznih vrata?

Vitrine se mogu zatvarati roletom ili pleksiglas kliznim vratima. Roleta se namotava u svoje kuciste u vrhu vitrine. Nedostatak joj je što sa strana uvijek ostaje prostor kroz koji se odvija izmjena zraka te tako gubi hladnocu ili u vitrinu ulazi vlazni zrak iz vana. Pleksigla vrata se pri otvaranju kližu po rukohvatu te pola vitrine uvijek ostaje zatvoreno. Roleta je pogodna u trenucima kada je velika prodaja sladoleda pa je čitava vitrina otvorena dok je pleksiglas bolji vani na vjetrovitim pozicijama i što prodavač kroz njega bolje vidi sladoled. 

 

Mogu li individualizirati izgled vitrina?

Vitrine se u većini slučajeva mogu naručiti u boji po izboru isto tako i kao grezzo verzija (bez maski i obloga) te se u tom slučaju maske i obloge rade po vlastitim željama kod domaćih proizvođača.

 

Kako nastaje led na isparivačima?

Led na isparivačima nastaje kada vlažan zrak izvana ulazi u vitrinu i dolazi u dodir s površinom isparivača. Zbog razlike u temperaturi između vanjskog zraka (npr. 20 C) i isparivača (npr. -20 C), vlaga iz zraka kondenzira u led.

 

Da li je taj led problem? Zašto?

Led koji se skuplja na isparivačima jest problem. On prekriva površinu isparivača i onemogućuje da se vanjski zrak koji ulazi u vitrinu ohladi kao što bi se ohladio da je u dodiru s površinom isparivača.

Kada se nakupi veća količina leda, prostor za cirkulaciju zraka se sužava.

 

Koje su standardne veličine vitrina za sladoled?

Vitrine se najčešće proizvode u 3 veličine prema kapacitetu kadica.

 • 12 uskih kadica ili 8 širokih, duljina vitrine je oko 1,2 m
 • 18 uskih kadica ili 12 širokih, duljina vitrine je oko 1,7 m
 • 24 uske kadice ili 16 širokih, duljina vitrine je oko 2,2 m

Dubina profesionalnih vitrina sa standardnim dimenzijama kadica je od 90 cm do 120 cm. Profesionalne vitrine se najčešće proizvode u 2 visine 116 cm ili 136 cm.

 

Kolike su dimenzije i zapremnina kadica za sladoled?

Standardne kadice po dimenzijama dijelimo na uske i široke.

 • uske kadice su: 165 mm x 360 mm x 120 mm (h), zapremnina je oko 4,5 litara
 • široke kadice su: 250 mm x 360 mm x 80 mm (h), zapremnina je oko 4,5 litara

 

Koliko je teška vitrina za sladoled, kada je puna sladoleda?

Masa vitrine za sladoled ovisi o veličini i opremi koju vitrina koristi (dvostruka stakla, dvostruki isparivači itd.) te sa sladoledom može biti od 200 kg do 600 kg

 

Koja je razlika između grabilice (“kliješta”) i špatule?

Grabilice (kliješta) se koriste za uzimanje kuglice sladoleda iz vitrine te posluživanje u kornet ili čašu. Nakon svakog vađenja se grabilica pere u posudi za pranje sa tekućom vodom. Špatule se koriste tako da svaki okus sladoleda ima svoju špatulu te nije potrebno pranje nakon vađenja sladoleda.

Koje su prednosti i mane korištenja grabilica i špatula? 

 • Grabilice se koriste na lokacijama gdje imate tekuću vodu i odvod, jednostavnije su za rad, lakše je doziranje količine proizvoda koji se grabi.
 • Špatule se koriste na lokacijama gdje nema tekuće vode i odvoda. Zahtijevaju obučenu osobu za rad, te je potrebno iskustvo za doziranje iste količine proizvoda.

 

Da li je vitrinu za sladoled potrebno spojiti na protočnu vodu?

Ako vitrina nema vodeno hlađenje i ima posudu za isparavanje kondenzata tada može raditi bez dovoda i odvoda vode npr. na plaži, šetnici i slično.

 

Da li se vanjski kompresor može postaviti na krovu zgrade?

Može. Treba voditi računa da udaljenost ne prelazi maksimalnu udaljenost kompresora i vitrine koju je propisao proizvođač. Ako se kompresor nalazi iznad vitrine, obavezno je potrebno ugraditi separator ulja u okviru kompresorske jedinice.

 

Da li se vanjski kompresor može postaviti u podrumu zgrade?

Može. Također treba voditi računa da udaljenost ne prelazi maksimalnu udaljenost kompresora i vitrine koju je propisao proizvođač.

 

Da li vitrina smije biti na suncu?

Vitrina ne smije biti na suncu, sladoled je jako osjetljiva sirovina,i bilo kakvo duže izlaganje suncu će smanjiti kvalitetu sladoleda ili ga otopiti.

 

Da li vitrina smije biti na vjetru? Kakvom?

Vjetar utječe na cirkulaciju zraka unutar pogonskih jedinica vitrine, moramo zaštiti vitrinu od vjetra kako bi mogla nesmetano funkcionirati.

 

Da li u istoj vitrini možemo izlagati kolače i sladoled? Na koji način?

Možemo. Npr. pomoću KVP ventila, koji se ugrađuje u vitrinu, ljeti možemo izlagati sladoled u vitrini, zimi možemo izlagati kolače.

 

Da li vitrina ima interval redovnih servisa? Kako to funkcionira?

Vitrina se standardno održava uz godišnji pregled ovlaštenog servisera. Pri tom serviser obavlja provjeru rada i čišćenje određenih komponenti.

 

Koliko godišnje košta održavanje vitrine?

Redovito održavanje ovisi o satu rada servisera, koji potroše 1 do 2 radna sata na redovni pregled. Na taj se način izbjegava pojava većeg kvara na uređaju.